omgevingspsychologie

Expert in omgevingspsychologie
Als expert in omgevingspsychologie en ontwerper is het belangrijk om een betekenisvolle ruimte te ontwerpen die aansluit bij interesses en behoeftes van gebruikers, ik zeg liever bewoners;). Wat voeg je toe aan een (bestaand)gebouw of omgeving? Als expert in omgevingspsychologie maak je het verschil dat ouderen zich nuttig voelen, kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen of patiënten en bewoners minder stress ervaren zodat ze sneller herstellen.

Wat doet omgevingspsychologie in de zorg, onderwijs en kinderopvang?

Omgevingspsychologie in de zorg, onderwijs en kinderopvang richt zich op het begrijpen en beïnvloeden van de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het welzijn en de ontwikkeling van mensen.

Bijvoorbeeld:
In de zorg verwijst omgevingspsychologie naar het creëren van een therapeutische omgeving die bijdraagt aan een sneller herstel en welzijn van patiënten. Bijvoorbeeld (interieur)ontwerpen van een ziekenhuis die stress verminderen, het bevorderen van positieve interacties tussen zorgverleners en patiënten en het bieden van een gevoel van controle en privacy.

In het onderwijs richt omgevingspsychologie zich op het begrijpen en optimaliseren van de leeromgeving om het leren en ontwikkelen te bevorderen. Bijvoorbeeld een (interieur)ontwerpen van een klaslokalen of leerplein die een positieve sfeer bevorderen, het optimaliseren van de indeling en routing van de ruimte om samenwerking en interactie te bevorderen, waardoor gevoel van veiligheid en leerprestaties verhoogd.

In de kinderopvang verwijst omgevingspsychologie naar het begrijpen en aanpassen van de fysieke omgeving om de ontwikkeling en het welzijn van kinderen te bevorderen. Bijvoorbeeld het creëren van een veilige en stimulerende speelruimtes, het bieden van verschillende soorten spelmateriaal en hoeken die interacties tussen kinderen en verzorgers vergroot en stress bij jonge kinderen verlaagd.

Wat is een betekenisvolle ruimte?

Een betekenisvolle omgeving voor kinderen en ouderen (eigenlijk voor iedereen) is een omgeving die rijk is aan kansen en ervaringen die (relevant) aansluiten en zinvol zijn voor hun ontwikkeling en welzijn.

Bijvoorbeeld:
Een betekenisvolle omgeving voor kinderen biedt mogelijkheden voor sociale interactie en het opbouwen van een relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen. Het stimuleert creativiteit, fantasie en probleemoplossend vermogen en biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen autonoom en zelfstandig kunnen ontwikkelen.

Voor ouderen betekent een betekenisvolle omgeving dat ze zich verbonden, gewaardeerd en nuttig voelen. Dit kan worden bereikt door de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij hun interesses en vaardigheden. Een betekenisvolle omgeving voor ouderen bevordert sociale interactie. 

Welke factoren zijn er uit de omgevingspsychologie die bijdragen aan een betekenisvolle ruimte?

Er zijn verschillende factoren uit de omgevingspsychologie die kunnen bijdragen aan het creëren van een betekenisvolle ruimte. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

 • Comfort en functionaliteit:
  Een betekenisvolle ruimte moet comfortabel en functioneel zijn. Dit betekent dat het voldoende ruimte, goede verlichting, comfortabel meubilair en een logische indeling moet hebben.
  Comfortabel meubilair die passen bij de gebruiker, bijvoorbeeld op hoogte van kinderen of mogelijkheid om een rolstoel goed aan tafel aan te kunnen schuiven

 • Sociale interactie:
  Mensen hechten veel waarde aan sociale interactie en verbinding met anderen. Het ontwerpen van ruimtes die uitnodigen tot ontmoetingen en interactie kan bijdragen aan het creëren van betekenisvolle ervaringen. G
  ezien worden bij binnenkomst en een overzichtelijke ruimte, weten waar je heen moet, zien waar je kan spelen en waarmee je kan spelen, geven een gevoel van veiligheid en gastvrijheid.

 • Natuurlijke elementen:
  Natuurlijke elementen zoals planten, daglicht en uitzicht op de natuur kunnen een positieve invloed hebben op het welzijn en het gevoel van verbondenheid met de omgeving. Het integreren van deze elementen in de ruimte kan helpen om een betekenisvolle sfeer te creëren.
 •  Persoonlijke identiteit:
  Een betekenisvolle ruimte moet de persoonlijke identiteit van de gebruikers weerspiegelen. Dit kan worden bereikt door middel van persoonlijke decoraties of foto's
  (je hoort erbij) je bent welkom, een onderdeel voelen van een organisatie of een thuisgevoel.

Wil je meer weten over onze ideeën van inrichten of dat wij meekijken als expert in omgevingspsychologie met jouw visie en plattegrond? Bekijk hier een aantal uitgevoerde projecten of neem contact op voor meer informatie.